Meditasjoner i Menneskehetens templer

Guidet eller uguidet meditasjon i en av tempelsalene

Når du først har gjort et halvdags-besøk eller mer i Templene, vil du antagelig ønske å tilbringe mer tid der, fordype deg, ta inn alt og oppdage flere aspekter av beydning ved de åtte ulike salene. Med dette tillegget kan du komme tilbake til Templene og fullt ut ta inn essensen og betydningen av de rommene som taler mest til deg personlig. I løpet av denne typen besøk vil du få ha stille tid til meditasjon; og med forhåndstillatelse kan du synge, danse, gjøre yoga eller hva som måtte være av størst betydning for deg i øyeblikket. Å hengi seg til denne verdifulle egentiden i Templene—omsluttet av fjellets stille hjerte og omgitt av kunst og inspirert arkitektur—er en opplevelse du aldri vil glemme.

Bygget på et knutepunkt for hele fire Synkronlinjer ("energiens supermotorvei", som forbinder Jorden med det øvrige kosmos), er Templene et perfekt sted for å åpne kanaler for høyere inspirasjon, kreativitet og drømmer. Din opplevelse her vil ganske sikkert åpne opp et uvanlig potensial for åndelig, kunstnerisk og personlig vekst. Dette ligner ikke noe annet sted på Jorden.

Hver av salene i Menneskehetens templer er som en levende bok, full av kunnskap om menneskehetens mange universelle former for åndelighet. Bildene og symbolene i Templene tjener alle til å vekke sansen for det hellige, som er ethvert menneskes sanne arv. Hver sal har sin egen, unike dynamikk. Egne skjemaer for aktivering, lyd, mantraer og bevegelser brukes for at du skal kunne finne fullstendig harmoni og resonnans med deg selv, og med hver enkelt sal.

Hver sal har også en spesifikk funksjon som du selv kan koble deg på og benytte deg av. Det å være i disse sakrale og energetisk ladede rommene, skaper en perfekt atmosfære for å arbeide med anliggender som er personlig relevante for deg. Du kan for eksempel velge å forbinde deg med din egen intuisjon, gi slipp på frykt og bekymring, skape mer harmoniske relasjoner og fellesskapstøtte, sette deg mål, skrelle vekk lag som skjuler din indre skjønnhet, frigjøre deg og gjenoppvekke din pasjon, forbinde deg med naturen og miljøet, sette en stopper for følelsen av isolasjon og usikkerhet, eller begynne din sjelereise mot personlig transformasjon.

Forutsetninger: For å delta i disse meditasjonene, må du ha gjennomført en omvisning i Menneskehetens templer.

Merknader: Dette besøket kan gjøres individuelt eller i en gruppe, på forespørsel. Meditasjonene varer i ca. 90 minutter f.o.m. avgang fra Welcome Office til du kommer ut fra Templene. Forut for hver meditasjon gjennomgås en serie forberedende øvelser som du utfører på egenhånd. Disse øvelsene er en viktig del av meditasjonen og må fullføres før programmet starter. På forespørsel kan du gjøre meditasjonen under veiledning av en damanhuriansk instruktør.

Kontakt oss for å bestille din meditasjon.