New Life-programmet

Vi forbereder et nytt introduksjonsprogram med mange spennende nyheter. Vi vil snart legge ut det nye programmet med mulige datoer for 2019. I mellomtiden, hvis du er interessert i å melde deg på det fremtidige programmet uten å kjenne detaljene, må du gjerne skrive til newlife@damanhur.org


Lev som en damanhurianer!

Den mest effektive måten å forstå den damanhurianske livsstilen er å leve den! Derfor tilbyr vi midlertidige innbyggerskap på en måned for alle som ønsker å fordype seg i vår verden og bli med i fellesskapet for en begrenset periode. Om du har kjent Damanhur i årevis eller nettopp har oppdaget oss spiller ingen rolle.

I tillegg til å leve sammen med Damanhurianere og dele dagligliv, ansvar og feiringer, vil du oppleve møter med mennesker og situasjoner som levendegjør Damanhurs histore for deg på en personlig måte, gjennom fortellinger fra de ulike stadiene i dette 40-årige fellesskapets utvikling. Ved avslutningen av denne måneden fortsetter New Life-deltakere reisen—enten videre for å utforske nye horisonter eller ved å fordype seg ytterligere i Damanhur. De som ønsker å bli lenger, gjør det ofte for å utforske livet i fellesskapet mer utførlig, og noen blir fastboende innbyggere i Damanhur.

New Life-deltakere kommer til Damanhur fra mange land over hele verden, noe som tilfører opplevelsen en internasjonal atmosfære og mangfold. Derfor er italienskundervisning et av de mange tilbudene i New Life-programmet, (sammen med en og annen mulighet til å lære om det italienske kjøkken). Italienskkunnskaper er ingen forutsetning for å delta i programmet, men dersom du lærer deg litt på forhånd eller underveis, vil det bidra til å gjøre opplevelsen enda mer meningsfull og emosjonelt fruktbar.


Merknader: Forhåndsbestilling er nødvendig. For å lære mer om New Life, les vår FAQ her.

Kontakt oss dersom du ønsker å bli New Life-innbygger i Damanhur, så sender vi deg mer informasjon. Vi vil be deg om å besvare noen spørsmål og dele noen opplysninger, slik at vi blir litt bedre kjent med deg. Etter at du har mottatt New Life-håndboken, er neste skritt en samtale på Skype, der du kan stille spørsmål om Damanhur, New Life-programmet og midlertidig innbyggerskap..

Alle er velkommen!