Samarbeid med oss

Gruppebesøk

Reisebyråer: RRepresenterer du et godkjent reisebyrå og ønsker informasjon om reiser til Damanhur, vennligst fyll ut kontaktskjemaet og velg emnet "Gruppebesøk".

Reiseguider og -operatører: Er du reiseguide eller -operatør, og ønsker å koordinere en guidet omvisning i Damanhur eller avtale et besøk på vegne av et reiseselskap, vennligst fyll ut kontaktskjemaet og velg "Gruppebesøk".

Arbeids-retreater og felleskap / organisasjoner: Som "levende laboratorium" for menneskeheten, utgjør Damanhur en unik ramme om du ønsker å organisere en arbeids-retreat, uavhengige konferanser, kurs og opplæringsseminarer eller gruppesamlinger. Vi ønsker spesielt velkommen arrangementer som dreier seg om bygging av fellesskap, teambygging og lederskap, kreativitet og skapende kunst, spiritualitet og personlig vekst. For å utforske disse mulighetene, vennligst fyll ut kontaktskjemaet og velg "Gruppebesøk".

Spesialtilpassede programmer: Vi setter gjerne sammen tilpassede programmer for grupper med spesielt fokus, eller grupper som allerede har besøkt Damanhur og ønsker å utdype sin erfaring med et spesielt fokus. Hvis du ønsker eller har behov for et spesaltilpasset program, vennligst kontakt vårt Welcome Office ved å fylle ut kontaktskjemaet og velge "Gruppebesøk".


Undervisning

Skoleutflukter/-ekskursjoner: Dersom du arbeider som pedagog på trinnene fra ungdomsskole til universitetsnivå og ønsker å arrangere en ekskursjon til Damanhur, vennligst fyll ut kontaktskjemaet og velg "Gruppebesøk" som emne.

Studier og forskningsartikler: Vårt samfunn er åpent for alle som skriver studentoppgaver eller forskningsartikler. For å avtale et besøk i en slik hensikt, ta kontakt for en samtale om prosjektet (hva du ønsker å skrive om), og for å avtale eventuelle feltstudier eller innhente nødvendig informasjon. Vi mottar svært mange henvendelser, og derfor er det best å planlegge så lang tid på forhånd som mulig, slik at vi kan imøtekomme dine behov. For å starte prosessen, fyll ut kontaktskjemaet og velg emnet "Damanhur-studier i Public Domain".


Forespørsler fra media

For alle henvendelser fra media, pressebesøk, intervjuer angående Damanhur og Mennekehetens templer, vennligst fyll ut kontaktskjemaet og velg "Forespørsler fra media".


Private arrangementer og spesielle anledninger

Åndelige og religiøse ledere: I Damanhurs filosofi legges det stor vekt på verdien av verdens urbefolkninger og åndelige popoli, som bærere av visdom, tradisjon og vårt forhold til planeten. Derfor har vi en særlig interesse av å være vertskap for, og lære av, verdens åndelige og religiøse ledere. Slike ledere er spesielt velkomne til å besøke Damanhur, dele erfaringer og utforske hvilke muligheter som finnes for å skape en ny morgendag. For mer informasjon, vennligst fyll ut kontaktskjemaet og velg emnet "Private arrangementer og spesielle anledninger".

Arrangere et event i Damanhur: Med særskilt tillatelse kan områder innenfor Damanhurs territorium brukes til spesielle arrangementer, basert på tilgjengelighet og type arrangement. Forespørsler angående slike arrangementer kan rettes til oss ved hjelp av kontaktskjemaet, vedlagt detaljer om ditt arrangement. Velg "Private arrangementer og spesielle anledninger" som emne.

Gifte seg i Damanhur: Ekteskapsritualet i Damanhur er grunnleggende spesielt og unikt. Hvis dere ønsker å starte samlivet deres i Damanhur, fyll ut kontaktskjemaet vårt, velg emnet "Private arrangementer og spesielle anledninger" og skriv "Gifte seg i Damanhur" på tittellinjen.