Skole for fellesskapsbygging, grunnkurs

  • Samfunn

Hvordan bygge et vellykket fellesskap

Å leve i fellesskap er en kunst og en tapt arketype, ifølge Damanhurs grunnlegger, Falco Tarassaco. Han mente at tapet av fellesskap har redusert individets styrke og forsinket vår kollektive utvikling; men vi bærer med oss et "avtrykk" av denne arketypen, og det er fortsatt mulig for oss å rekonstruere den.

Fellesskapsskolen er en treårig utdannelse, og deltakerne gjennomgår et program som dekker alle aspekter ved det å bygge et fellesskap, basert på mangefasetterte erfaringer gjort i Damanhur og i andre fellesskap. På det todagers introduksjonskurset—som utgjør de første to dagene av Fellesskapsskolen—gjennomgår vi de grunnleggende premissene for å danne et fellesskap: etableringen av etiske prinsipper, definering av roller og ansvarsområder, vekst gjennom lek, og valg av komplementære økonomier.

Å sette opp felles mål, å bygge en gruppe, utøve lederskap og velge landområde er noen av de emnene som utforskes i Fellesskapsskolen. Målet er å hjelpe andre til å forme solide grupper som evner å forene sine verdier og utvikle varig samarbeid. Slik kan vi legge en ny dimensjon til måten vi lever på, som også kan være til hjelp for samfunnet som helhet.

I tillegg til historisk og teoretisk gjennomgang, omfatter kurset også besøk i flere av Damanhurs storfamilier og firmaer samt møter med innbyggerne, noe som gir mulighet for utveksling av erfaringer rundt det å bygge og utvikle fellesskap og den enkeltes personlige vekst.

Forutsetninger
Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.