Duhovna fizika i humanistička filozofija

  • Znanje

Gdje se susreću znanost i duhovni svijet

Znanost i duhovno: trebamo oboje kako bismo živjeli najpotpunije kao ljudska bića. Sada se nalazimo u kritičnom vremenu – kako je prorekao damanhurski osnivač Falco Tarassaco – kada budućnost ljudi ovisi o novoj svetoj priči, onoj koja objašnjava kako se fizika našeg prirodnog svijeta stapa s jezikom duše i svim njenim komponentama (zvanima unutarnje osobnosti). Ta dva pojma se ne razilaze. Znanstvenici u polju fizike posežu u nevidljive svjetove s ciljem da spoznaju porijeklo materije. Znanost duše također ulazi u neviđene misterije stvaranja, zajedno s filozofijom ljudskog uma.

U ovom seminaru susreću se teorija i stvarnost. Polaznici će naučiti da Duhovna fizika premošćuje kozmologiju kroz razumljive i upotrebljive izraze. Ona pruža solidan okvir za razumijevanje pejzaža naše ljudskosti i daje odgovore na velika pitanja poput: odakle dolazimo i zašto? Kuda idemo? Što kazuje povijest čovječanstva? Jesmo li mi prva bića na ovoj razini stvarnosti? Kako su složena naša fizička i suptilna tijela? Jesmo li sami na tom putu?

U ovom seminaru, koji ima 4 stupnja, sudionici će secirati tajne našeg svemira i ljudskog bića.

Oslanjajući se na istraživanja i znanja koja nam je dao Falco, studenti će istraživati:

  • Prirodu duše (koja nam pomaže da komuniciramo sami sa sobom)
  • Unutarnje osobnosti koje su dio našeg božanskog porijekla
  • Reinkarnaciju i naš put kroz vrijeme
  • Zakone koji upravljaju svemirom i životom
  • Vremensku strukturu
  • Kozmogenezu
  • Duhovne eko-sustave
  • Magiju i magijsku tehnologiju

Preporuča se da to bude seminar s kojim se počinje, budući da predstavlja temelj damanhurske duhovne vizije i postavlja osnove za sva druga znanja koja se uče na Damanhurskom sveučilištu. Cilj je proširiti percepciju samih sebe i našeg odnosa s božanstvom. Što više razumijemo rad našeg sveučilišta, sposobniji smo utjecati na promjenu i slijediti je (tehnike za to se uče u većini seminara damanhurskog sveučilišta). Na taj način smo sposobni stvoriti i promovirati životni stil koji je u skladu i ravnoteži sa svemirom.

Preduvjeti
Dobna granica za skole i tecajeve Damanhur University-a je 16 godina uz prethodnu suglasnost roditelja ili skrbitelja. Za osobe mlađe od 16 godina obratiti se uredu Damanhur University-a.