Astralreise

  • Persepsjon
  • Kunnskap

Utvid forståelsen av virkelighetens natur

Hvis du noen gang har lurt på om det er mulig for bevisstheten å forlate den fysiske kroppen for å reise til andre dimensjoner av virkeligheten – og hvis du har et ønske om å oppleve dette i trygge omgivelser med spesialiserte intrsuktører – er dette kurset for deg. Som mennesker erfarer vi uansett denne typen "projeksjon" som del av drømmetilstanden, så vi har en iboende kunnskap om hvordan vi gjør det. Hensikten med å få tilgang til disse andre dimensjonene er å oppnå dypere kunnskap om en selv og mulighet til selv å kontorllere, på en positiv måte, måten vi henter informasjon derfra til vårt eget beste.

På dette kurset som går over tre nivåer, vil du gjenoppvekke den skjulte evnen til å reise på "astralplanet" (det riket som vi opplever i drømme) mens du på en gang er fullstendig avslappet og lys våken. Fordelene ved å lære å utvide sin forståelse av andre riker er mange. Det vil utvide kunnskapen din om selve virkeligheten, så vel som det du oppfatter som dine personlige grenser. Så snart du er frigjort fra ditt fysiske selv, kan du fritt utforske bevisstheten din (som finnes utenfor kroppen) i et ubegrenset rom og i høyere dimensjoner. Med sikre øvelser, akkompagnert av lyd og toner, samt med støtte fra selfisk utstyr, blir opplevelsen dypere for hvert av kursets nivåer. Du vil undres over hvor naturlig det oppleves å erfare den sublime følelsen av din sanneste essens.

Forutsetninger
Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.