Drømmenes vei

  • Persepsjon

Utforske den indre drømmesansen på en bevisst måte

Alle drømmer vi, også hvis vi ikke husker drømmene våre … og vi drømmer alltid, også når vi er våkne. Det er drømmesansen, en av de indre sansene som kommer fra vårt guddommelige opphav, som lar oss oppfatte høyere nivåer av informasjon slik disse kan "føles" gjennom emosjonelle kanaler.

Drømmer manifesterer seg på ulike nivåer med tilsvarende ulike funksjoner. Vi beveger oss fra enkle drømmer der sinnet reorganiserer og re-eksaminerer dagens begivenhetene, til mer komplekse drømmer som bringer oss utover vår nåværende oppfattelse til andre punkter i tid, eller der vi forlater den fysiske kroppen til fordel for det astrale lag av virkeligheten. Enda mer avansert og sjeldnere vil drømmer gi adgang til "Terskelen" som er sfæren for bevarte minner og informasjon som venter på å bli ført inn (reinkarnert) i nye former - Terskelen blir grundigere omtalt i Spirituell fysikk og Humanistisk filosofi.

Å drømme er en grunnleggende del av livet og avgjørende for spirituell vekst og kjennskap til seg selv. Med øvelse kan denne sansen gi grunnlag for bevisst deltagelse i ulike lag av virkeligheten; restrukturere sinnet til å gi slipp på sitt behov for å oversette fornemmelser til fysiske opplevelser, og istedet kontakte ur-lovene direkte ved hjelp av en annen logikk.

Kurset undervises på tre nivåer, og viser deg hvordan du kan tolke drømmer, for med øvelse å kunne handle i andre sfærer. Den mest originale teknikken som er blitt utviklet i Damanhur, er bruken av drømmetegn - arketypiske tegn som det ubevisste sinnet kjenner og forstår - som kan åpne mønstre i psyken til å støtte overgangen mellom ulike nivåer for drøm. Øvelser vil bli gitt til å gjøre om natten for å styrke bevisst drømmeaktivitet ("lucid dreaming"), og hjelpe tydingen av begivenheter og fornemmelser man har erfart.

Ved å trene opp drømmesansen vår, kan vi bruke drømmene på en bevisst måte, både i sovende og våken tilstand, til beste for egen utvikling og vekst.

Forutsetninger
Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.