Indre personligheter

  • Healing
  • Samfunn

Integrer din mangefasetterte natur og finn indre

Vi erfarer alle en kompleks virkelighet av ønsker, tanker, drømmer og ideer. I henhold til damanhuriansk Spirituell fysikk (link) er De indre personlighetene del av vår sjelsstruktur, og sammen med "attraktoren" forbinder de oss med det guddommelige i oss selv. Vår kulturelle oppdragelse og genetiske innretning lærer oss til å tenke på oss selv som enkeltindivider, men i virkeligheten er det en serie "individer" som deler på den fysiske kroppen vår, som vi kaller "personligheter" - tilsvarende hvordan de individuelle organene inngår i den fysiske kroppen - hver og en med en avgjørende funksjon for helheten.

Det faktum at vi ofte har motstridende følelser er en direkte følge av denne sammensetningen av mangfoldige deler som tilsynelatende har motstridende mål. Menneskets sanne natur er mangefasettert og mangeformet, og personlighetene representerer tilsvarende et stort potensiale og enorm rikdom når de samarbeider om felles mål.

Lik et orkester av musikere vil delene bytt på å ta føringen avhengig av situasjonen. Når personlighetene dine samarbeider på harmonisk vis, er resultatet en rik symfoni av forent lyd, men når det er spenninger, vil alt du hører være bråk. Det endelige målet for disse to kursnivåene er å utvike teknikker for å kunne dirigere denne kraftfulle gruppen av kunstnere og skape et melodisk mesterstykke.

Øvelsene du lærer baserer seg på kunstnerisk uttrykk og lek, i tillegg til ulike meditasjonsteknikker. Til slutt skal vi kunne definere, kontakte og integrere våre ulike personligheter for å løse indre konflikter og oppnå større grad av rommende velvære. Når vi lærer å gjenkjenne og hente frem alle våre aspekter kan vi føre frem en enorm rikdom av talenter og muligheter med det endelig målet å nå opplysthet.

Forutsetninger
Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.