Indre sansene

  • Persepsjon
  • Kunnskap

Forsterke forbindelsen til din guddommelige natur

Alle kjenner til de fem sansene, men visste du at mennesker er utstyrt med en rekke andre persepsjonskanaler? I Damanhur refererer vi til disse generelt som de "indre sansene"; og spesielt til drømmesansen, hukommelsessansen, utvekslingssansen, ønskesansen og guddommelighetssansen. Når oppfattelsesevnen utvides til å gjelde hele dette spekteret av sanser og vi effektivt kan bruke den, vil vårt potensiale for å leve et guddommelig inspirert liv øke tilsvarende.

Dette kurset følger to hovedtemaer: 1) direkte aktivering av de indre sansene, og 2) forsterkning av mikrolinjene, eller energikanalene i menneskekroppen. Når de to erfaringene kombineres, åpnes det for en indre reise både i oss selv og utover grensene for det vi vanligvis tenker på som "virkelighet".

Under veiledning av spesialiserte instruktører vil deltakerne først utforske de "indre organene" og lære om hvorfor de er viktige. I Templene vil studentene aktivere minst ett finstofflig organ, som kan være en mustasj, en hale, vinger, en lang finger, forlengede øreflipper, fjær, kroppsspiraler, et skjørt, blant annet. I neste omgang vil klassen fokusere på aktivering av mikrolinjene, for derved å frigjøre den fysiske kroppen så energien kan flyte fritt.

Dette kursarbeidet blir ytterligere intensivert på en trygg og humoristisk måte ved hjelp av Selfica-instrumenter; disse finstofflige åndelige intelligensene som er unike for Damanhur. Selfica bygges for det meste av kobber og finere metaller, og utgjør en levende form som tjener til å bygge bro mellom det fysiske og andre energetiske plan. Resultatet av å eksperimentere med de indre sansene er en forsterket forbindelse til vårt fremste potensiale, og en myk vei mot å gjenoppvekke og leve vår guddommelige natur.

Forutsetninger
Omvisning i Damanhur (minimum en halv dag) er en forutsetning for å delta på dette kurset. Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.