Kommunikasjon med plantenes verden

  • Persepsjon
  • Natur

Kom i personlig kontakt med plantenes bevissthet

Naturen er overalt. Du ser trær i parken og vanner plantene dine hjemme, men hvor forbundet er du egentlig med plantenes verden? Hva om du faktisk kunne ha snakket med plantene og trærne? Forskere i Damanhur begynte å gruble på dette for førti år siden og begynte å eksperimentere med plantekommunikasjon. Siden har de oppdaget at planter har følelser, hukommelse og komplekse måter å kommunisere på. De kan til og med lage musikk!

Kurset viser hvordan man kan oppfatte plantenes livsrytme og komme i dialog med dem. Denne kommunikasjonen kan erfares på flere måter som alle utforskes i programmet: gjennom kunst og musikk, ved å drømme med trær og ved å kommunisere med dem på nært hold og på avstand.

Deltakere vil lære ulike teknikker for å oppnå dyp kontakt med trær gjennom og utover de fem sansene; de vil lære en serie øvelser, inkludert Metratura, som hjelper dem til å utvide de fem fysiske sansenes oppfattelse for at de skal kunne forbinde seg med trær. Deltakerne vil også forstå at de kan kommunisere med trær og planter både "personlig" og over store avstander via et surrogat.

Kursmaterialet inneholder omtalen av de tre Mor-verdnene; dyre-/menneske-riket, planteriket og riket til naturåndene. Disse verdnene er av mennesket blitt sett som adskilte, men tiden er moden nå for å arbeide sammen om å gjenforene dem dersom vi skal fortsette å utvikle oss. Kurdeltakerne vil utforske hvordan det føles å være del av plantenes verden, og hvordan det ville føles dersom alle de tre mor-verdnene ble forenet på ny. Deltakerne vil også få lære historien om forskningen på plantenes intelligens.

Mye av tiden på kurset tilbringes utendørs blant trærne og i skogen. Det blir gitt rikelig tid til å eksperimentere med å oppnå kontakt med utendørs planter og trær. Studentene lærer for eksempel hvordan et kastanjetre og en eik har veldig ulike energier.

Utfallet av dette kurset er livsendrende, ettersom magien ved plantekommunikasjon berører mennesker på en dyp måte som er vanskelig å beskrive med ord. Det kan bare oppleves personlig. Deltakerne lærer å se omgivelsene og jorden vår på nye måter, og også forstå menneskelig oppførsel i en ny sammenheng. Dette kurset er for alle som ønsker personlig å erfare direkte kommunikasjon med planter gjennom det universelle språket musikk.

Forutsetninger
Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.