Lær å ønske

  • Persepsjon
  • Kreativitet

Led synkronisiteten og manifester ditt hjertets ønske

Alle ønsker vi oss noe. Helt fra barndommen av sammenligner vi oss med andre og bruker ønskene vår som et mål for å avgjøre hvor glade og fornøyde vi er med livet. Påvirket av oppdragelse, miljø og genetisk arv, former disse ønskene aktivt og passet det vi oppfatter og føler til daglig.

Vi er ofte veldig flinke til å hente frem frykt og få det vi ønsker til ikke å skje, men hva om du kunne oppfylle dine sanneste ønsker? Hvis det fantes en bevisst mekanisme for å styrke ønskene dine og gjøre dem til en magnet som tiltrekker de ønskede hendelsene og erfaringene, ville du bruke den?

Det er mulig å lære hvordan vi kan bruke ønskene våre som redskap, og bringe dem til realisering ved en særlig metode utviklet av Falco Tarassaco i Damanhur. Ved hjelp av spesialiserte instruktører og en selfisk aktivering, kan du styrke din personlige kraft for å lede synkronsiteten og påvirke manifesteringen av ønskene dine.

Forutsetninger
Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.