Menneskehetens eldgamle sivilisasjoner

  • Kunnskap

Menneskehetens historie fra utenomjordiske sivilisasjoner og pre-atlantisk kultur til moderne tid

Livets opprinnelse ligger mye lenger tilbake i tid enn det de allment kjente - og mindre kjente - kapitlene i menneskehetens historie forteller. Våre eventyr begynner utenfor denne planetens ramme og kan spores gjennom stjerneimperier, galaktiske forbund, utenomjordiske arter og sivilisasjonene i Atlantis, Lemuria, Mu samt de vi hittil bare har begynt på oppdagelsen av.

De ulike kapitlene i historien om menneskeheten på jorden preges av skiftene mellom fremmede og utenomjordiske kolonier som har prøvd ut sin territoriale og kulturelle innflytelse på denne planeten. I en historisk fremstilling av dette ligger det mange svar på de spørsmålene vi ofte stiller oss selv om hvem vi er, hvor vi kom fra og hvordan vi utviklet oss til å bli de vesenene vi er i dag.

På dette kurset over tre nivåer, vil du bli tatt med på en reise gjennom historiens skiftende epoker, den konstante rebalanseringen mellom de involverte kreftene, etableringen av nye allianser mellom mennesker og guder, og opprinnelsen for det menneskelige frøs ulike evolusjonære tråder her på jorden, slik damanhuriansk forskning forteller om det.

Universet er langt eldre enn det som er skrevet i våre historiebøker, og å forstå en lengre fortelling gir tilgang til slumrende minner og kunnskap i oss som er grunnleggende hvis vi bevisst skal kunne forlenge og fullføre det evolusjonære prosjektet for indre oppvåkning som vi alle aktivt eller ubevisst deltar i som menneskeart idag.

Forutsetninger
Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.