Skolen for spirituelle healere Grunnkurs

  • Healing

Kast lys over din iboende evne til å hele og bli helbredet

Damanhurs skole for spirituelle healere er en av verdens fremste intensiv-utdannelser i holistisk healing, med grunnlag i 40 års forskning. Dette todagers frittstående kurset - som også utgjør de to første dagene av Skolen - er et utgangspunkt som du kan bruke til å fortsette utforskningen av ulike indre og ytre healingsverdener.

Ettersom all healing begynner med individet, gis studentene på dette kurset en smak av den dype selvhealingen som finner sted når du vekker din iboende healingskraft. Introduksjonduksjonen til de healerens grunnleggende redskaper (både individuelt og i gruppesammenheng) som tilrettelegger for positiv og varig personlig transformasjon, legger grunnlaget for det terapeutiske arbeidet som vil bli gjennomført i løpet av skolen.

Spirituell healing representerer en tilnærming til helse og sykdom som fokuserer på den personlige reisen mot selvhelbredelse. I tillegg til teorien, vil du få anlending til å sette læren om i praksis; lære av erfaring. Kurset fører til bevissthet om hva det vil si å heale andre og dermed heale seg selv.

Forutsetninger
En omvisning i Damanhur (minimum en halv dag) er en forutsetning for å delta på kurset. Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.