Tidligere livs-utforskning

  • Kreativitet

Vekk til live din sjels historie

På samme måte som mange andre kulturer rundt om i verden, er damanhurianere av den tro at sjelen overlever den fysiske døden, og at vi slik har mange inkarnasjoner. Denne "vår sjels historie" som krysser store kontinenter av tid og rom, inneholder verdifull informasjon som kan hjelpe oss i vårt nåværende liv. Det vi lærer om våre "tidligere selv" kan fylle vår nåværende erfaring med dypere mening, hensikt, tilfredshet og glede.

På dette kurset som går over fem nivåer, lærer deltakerne den unike damanhurianske tilnærmingen til tidligere liv og hvordan man kan huske dem (i hvert fall de som har betydning for dette livet). Kursdeltakerne lærer praktiske teknikker som hjelper dem å bringe minner til overflaten, og som gjør at talenter og muligheter kan utnyttes nå. Kunst, dramatisering, meditasjon, lek, bevissthetsreise og andre øvelser blir brukt for å hjelpe deltakerne til å gjenoppvekke og ny-integrere den "karakteren" de en gang var. Slik kan man få hjelp i nåtiden til å forstå egne karaktertrekk, hente opp igjen tidligere ferdigheter og overvinne begrensninger.

På det første nivået går man i dybden på ett av sine tidligere liv og mottar hint om et annet. Ettersom kursserien bygges opp gjennom de fire første nivåene, får deltakerne anledning til å sende de innsiktene og gjetningene de har samlet om sine tidligere liv til Damanhurs Orakel-vei, som eventuelt bekrefter, avkrefter eller utdyper opplysningene. Ved avslutningen av det femte nivået vil deltakeren være i stand til å se "et større bilde" av hvordan livene følger som perler på en snor, hver for seg verdifulle, og holdt sammen av en særlig hensikt og misjon.

Enten man ledes av nysgjerrighet eller også et dypt ønske om å kjenne seg selv bedre, vil man ha glede av dette programmet. Forberedelsesfasen er også fascinerende: Deltakerne blir bedt om å sende inn to fotografier ca en måned før kursstart; et nytt og et noe eldre bilde, sammen med fullt føde-navn, fødested og fødselsdag. Spesialiserte tidligere livs-utforskere kan slik undersøke den enkeltes tidligere liv, og frembringe en beskrivelse av hvert enkelt som vil bli brukt i løpet av kurset.

Forutsetninger
Du må ha fått omvisning i Damanhur (minimum en halv dag) for å kunne delta på det femte nivået av dette kurset. Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.