Transformasjon og dyrking av minner

  • Healing
  • Kunnskap

Bruk tidsfrøteknologi for å rekonstruere din emosjonelle hukommelse

På dette kurset brukes en av de mest avanserte oppdagelsene på feltet for tidsforskning i Damanhur. "Transformasjon og dyrking av minner" underviser i en enkel og effektiv metode så du ved hjelp av avant garde, selfisk teknologi kalt "tidsfrø" kan revurdere hendelser fra fortiden – særlig de som påvirket de første 6-7 leveårene – og tolke dem i henhold til en ny, valgt måte å se dem på. Det å aktivt transformere de negative konsekvensene av emosjoner knyttet til spesifikke minner, vil som en konsekvens endre følelser og atferd i nåtiden.

Hver og én av oss ser verden gjennom en linse gitt av tre aktive elver som strømmer inni oss. Disse elvene ble ikke valgt av oss, men er i stedet en følge av utdannelsen vår, miljøet som omgir oss og vår genetiske arv. Alt vi har lært fra andre i ung alder var nødvendig – og ganske sikkert godt ment – men det ble ikke bevisst valgt av oss. Miljøet omkring oss – kultur, tabuer, frykt, media, moral – har skapt et filter som vi ser og oppfatter nåtidige hendelser gjennom. Vår bevissthet rommer en genetisk arv fra forfedre, den menneskelige rasens kollektive sinn, og vår families historie, som vi daglig bruker til å bearbeide informasjon og ta avgjørelser.

Disse elvene kan virke som hinder for den fulle utnyttelsen av ens frie vilje. For å utvikles spirituelt er det vesentlig å lære seg hvordan vi kan styre elvene og selv velge hvilken vei vi vil gå. Dette kurset gir redskaper til å oppnå større indre klarhet, hvilket igjen vil gjøre det mulig å identifisere ønsker og prosjekter som er i tråd med din innerste essens.

I løpet av kurset vil et tidsfrø bli ført inn i din aura. Det utvikles i to retninger: én gren, og slik vil frøet være relatert til å transformere minner, utvikler seg mot fortiden. En annen gren går mot mulige fremtider og "transporterer" prosjektene dine. Denne andre grenen har ikke noen tidsfrist; den kan fortsette å spire gjennom hele livet ditt dersom den næres med oppmerksomhet og bruk. I motsatt fall vil den visne etter omtrent tre måneder.

Forutsetninger
Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.