Kunstskolen

 • Kreativitet

Gjenoppvekk din indre kunstner og skap kunst med ditt sanneste uttrykk

Alle er født med kreative evner, og en av de beste måtene å uttrykke denne guddommelige egenskapen på er gjennom kunst. I dagliglivets travelhet og ansvar blir ofte de kreative lengslene skjøvet i bakgrunnen og sett på som «uviktige». I Damanhur er kunst en livsstil og en integrert del av hvordan våre innbyggere trives som et fellesskap. (Menneskehetens templer er det mest synlige eksempelet på det.)

Uttrykk gjennom de figurative kunstartene – maling, tegning, skulptur med mer – kan sees overalt i Damanhur, så vel som danse- og språkkunst i form av Hellig Dans og det Hellige Språk. Det er ikke noe aspekt ved det damanhurianske livet som ikke er berørt av kunst. Det brukes som et redskap til å rekke langt innover i seg selv, for kunnskap om seg selv, og for å feire sammen, bygge sammen, og til og med finne ut av våre utfordringer som et samfunn. I Kunstskolen trekkes det på fire tiårs erfaring og eksperimentering med «kunsten som liv».

Denne skolen tilbyr et utløp for alle – uavhengig av alder eller evne – til å gjenoppvekke den indre kunstneren og oppdage kraften som kreativitet gir, for å skape i alle livets aspekter. Målet er ikke å lage et estetisk «produkt» eller å lære hvordan man blir en flink, «formell kunstner», men snarere å bruke kunst som et middel til selvoppdagelse.

Det treårige kurset

Under Kunstskolens treårige program vil studentene leke seg med mange ulike kunstarter for å få tilgang til høyere sfærer av kunnskap, for å inspirere til forestilling og oppfinnsomhet, og for å bringe disse personlige uttrykkene inn i formenes verden. Hovedvekten er ikke på kunstteknikk, men heller på å skape både individuelle og kollektive verk av varierende kompleksitet for å aktualisere dine kreative talenter fullt ut og lære å gi mening til alt du skaper. Følgende aktiviteter er inkluderet:

 • Kunst, selvuttrykk og avdekking av talenter
 • Kunst, meditasjon og kontakt med Kreftene
 • Kunst og alkymi
 • Kunst og endret logikk
 • Kunst- og håndverkskolen
 • Kunst og mediumskap
 • Kunst som helbredelse
 • Mennesket sett på nytt og kunstneren sett på nytt
Mens studentene har det gøy med å lage kunst og gjenoppvekke sine medfødte talenter, begynner skjulte talenter å komme til syne og avdekke underbevisste aspekter av personligheten deres og låser opp koder inni kroppen. I bevegelsesdelen av kurset vil temaene røre ved de indre sansene, subtile organer, chakraene (kjent som Adonaj-ba’ene), aktivering av de personlige mikrolinjene, og det å bruke alkymistisk-magiske prinsipper i den hensikt å fremme selvbevisstheten, helbredelse og personlig forfining. Dette kurset drar fordel av muligheten til å benytte steinlabyrintene og meditative stier rundt Damanhur for å styrke kunstnerisk inspirasjon.

Kunstskolekurset (som i sin helhet forløper over totalt tre år) tilbys som:

 • Et 15-dagers intensivkurs med studieopplegg og undervisning hver dag og kveld. Dette kursformatet er perfekt for alle som kommer langveis fra og som ønsker å ha en konsentrert opplevelse over et fortettet tidsforløp.
 • Temabaserte helger. Dette formatet er særlig egnet for dem som er i nærheten av Damanhur og som kan delta på kurs én gang i måneden.
Resultatet av å bruke kunst som en inngangsport til selvforståelse er sunnere forhold, samarbeid med andre (gjennom The result of using art as a gateway to self-understanding is healthier relationships, collaboration with others (gjennom gruppelek og maling av veggmaleri), og evnen til å endre livet ditt og omgivelsene på en positiv måte.

Hvem bør delta på dette kurset?

Dette kurset er perfekt for alle som ønsker å:

 • finne sin uttrykksmessige og kreative stemme.
 • oppdage sine personlige sannheter.
 • oppheve blokkeringen av sine kunstneriske og kreative talenter.
 • bruke kunst som et middel til å øke sin fryktløshet.
 • søke kreative teknikker for gruppearbeid.
 • omfavne en «kunstnerisk» livsstil.

Hvorfor dette kurset er viktig nå

Kreativitet har mange anvendelser i form av lateral tenkning og problemløsning. I denne kritiske tiden i menneskehetens historie, trenger verden (mer enn noensinne) at vi ser aspekter av livet i et friskt, oppfinnsomt perspektiv og at vi finner bedre måter å utveksle ideer med hverandre på. Som intet annet i livet, gir kunsten oss det språket.

Programdetaljer

Forutsetninger
En omvisning i Damanhur (minimum en halv dag) er en forutsetning for å delta på denne skolen. Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.