Mysterieskolen

 • Persepsjon
 • Kunnskap

Søk innover og forbi deg selv til svar som gjenoppvekker din bevissthet

En mysterieskole gjør det mulig å studere verdens rikholdige, eldgamle visdom og lære innenfor en akademisk ramme. Slike skoler har lenge tjent til å beskytte og bevare gammel esoterisk og mystisk visdom, til beste for mennskeheten. Damanhurs Mysterieskole er en oppdagelsesreise i selvet og en utforskning av virkeligheten i et magisk og åndelig perspektiv, med utgangspunkt i Falco Tarassacos lære. Hans visjon har revolusjonert den klassiske esoterismen og har dermed gjort Damanhur til et unikt sted, hvor spiritualitet, sosiale eksperimenter, kunnskap og erfaring er hverdagens virkelighet.

Det treårige kurset

I løpet av dette treårige kursprogrammet blir studentene veiledet i sin søken innover og forbi seg selv på leting etter svar på spørsmål som kan føre fram til gjenoppvekkingen av bevisstheten. Ved å forbinde mikrokosmos (selvet) med makrokosmos (verden og kosmos), oppstår en mulighet for den enkelte deltaker til å spore sin sjels vei gjennom tid og rom, og bli oppmerksom på sin personlige livsoppgave, som også er et bidrag til menneskehetens utvikling. Ved å tenne sitt indre lys, blir deltakerne i stand til å se hvordan alle de valgene vi gjør, har potensial til å bringe oss nærmere en menneskelig og åndelig fullendelse.

Mysterieskolen finner sted i løpet av en treårs-periode, oppbygget enten som:

 • månedlige helgekurs i 10 måneder (kun på italiensk), eller
 • et årlig 20-dagers intensivopphold (passende for de som har lang reisevei)
I tillegg kan studentene fortsette på et toårig Master-studium som gir mulighet for ytterligere fordypning og utvikling av talenter og sjelepotensiale.

I løpet av dette kurset vil deltakerne kunne reflektere over og utlede svar på spørsmål av typen:

 • Hva er sjelens natur? Hvor kommer vi fra, og hvorfor er vi her?
 • Hva er den sanne meningen med livet, og hva er nøklene til å forstå den?
 • Har menneskeheten en evolusjonær oppgave, og hva er min rolle i denne?
 • Hvordan kan jeg bedre utnytte min rikholdige indre verden og leve i tråd med min essens?
 • Hva er mitt fulle potensial? Hvordan kan jeg gjenoppvekke skjulte ressurser og utvide min virkelighet?
 • Finnes det kosmiske intelligenser, og hvordan påvirker de retningen for menneskenes utvikling?
 • Finnes det en guddommelig plan for menneskenes framtid?
Dybdeutforskning av disse studiefeltene skjer under veiledning av instruktører som fungerer som referansepunkter for en nyskapende visjon med utspring i Damanhurs filosofiske skole, grunnlagt av Falco Tarassaco. Deltakerne vil få kunnskap om aktive, praktiske verktøy som gir innsikt i spørsmålene som er nevnt ovenfor. Kursene omfatter bl.a. Spirituell fysikk og humanistisk filosofi, Indre harmonisering, Utforskning av tidligere liv, Astralreiser, Drømmenes vei, Menneskehetens førhistoriske sivilisasjoner, Selvoppdagelse, Indre sanser, Indre svar, Å lede emosjonene og lateral tenkning, m.m.

Hvem bør melde seg på dette kurset?

Mysterieskolen er perfekt for alle som ønsker å:

 • forstå verdens hellige, urgamle lære,
 • vekke sjelen og gjenerobre sitt åndelige selv,
 • styrke sin livsvei og strekke seg etter sitt fulle potensial og sitt livs hensikt,
 • slutte seg til tradisjonene etter alle de store Mestre som har betrådt jorden.

Hvorfor dette kurset er viktig akkurat nå

I flere tusen år har mysterieskolene tjent planeten ved å bevare vesentlig, urgammel kunnskap, alt mens sterke krefter aktivt har forsøkt å undertrykke eller utrydde denne kunnskapen. Denne informasjonen har ikke vært tapt, bare skjult. Vi befinner oss nå ved et avgjørende vendepunkt i menneskenes historie; tiden er inne for å avsløre den innerste, hemmelige kunnskap om livet, slik at vi kan få tilgang til og benytte oss av disse ekstraordinære kreftene, til beste for menneskenes individuelle, så vel som den kollektive evolusjon. Vi er rede til å skape en guddommelig jord. Gjennom studier ved Damanhurs Mysterieskole kan deltakerne bidra konstruktivt til denne globale planen og som del av prosessen gi seg anledning til å leve et mer spirituelt, bevisst og fullendt liv.

Programdetaljer

Forutsetninger
Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.