Skolen for fellesskapsbygging

  • Samfunn

Kunsten å leve sammen som en transformerende vei mot personlig og kollektiv utvikling

Etter mer enn 40 år med blomstrende fellesskapsliv for opp til 600 personer, har Damanhur kunnet betrakte fellesskap som sosial modell fra alle mulige vinkler. Vi har brukt vår kreativitet og høyere kanaler for inspirasjon og kunnskap til å forestille oss den beste måten å sam-leve på i solidaritet. Det å bo sammen er en kunst og en tapt arketype, ifølge læren til Damanhurs grunnlegger, Falco Tarassaco. I henhold til hans tanke har tapet av fellesskap svekket individene og hindret vår kollektive evolusjon; vi bærer imidlertid fortsatt "avtrykket" av denne arketypen og kan gjeninnhente den.

Programdetaljer

Det tre-årige kurset

I Skolen for fellesskapsbygging blir deltakerne ledet gjennom et treårig program som dekker alle aspekter av fellesskapsbygging, basert på de mangefasetterte erfaringene gjort i Damanhur og andre lignende samfunn. Damanhurs praktiske erfaring gir våre kursinstruktører muligheten til å dele av sin kunnskap - både teoretisk og praktisk - om utprøvede modeller for å gjøre alle deler av samfunnslivet om til en utviklende og kunstnerisk vei.

Skolen for felleskapsbygging går over tre år, som et 16-dagers intensivforløp én gang i året (egnet for de som kommer langveisfra), og innebærer praktiske erfaringer i det å leve sammen, både sammen med instruktører og deltakerene imellom, for at man skal kunne forstå og praktisere de behandlede teoretiske konseptene i dagliglivet. Den personlige veksten for den enkelte og for gruppen, såvel som temaer eller problemstillinger som tas opp av de deltakende gruppene selv for å styrke deres fellesskapserfaring, vil bli hjulpet og fulgt opp av veiledere som vil tjene som referansepunkter til støtte for deltakerne.

I dette kurset vil deltakerne studere og grundig behandle følgende temaer:

  • Relasjonell dynamikk og positive, konstruktive kommunikasjonsevner.
  • Sam-leve som en familie og hvordan håndtere konflikter.
  • Hvordan bygge et vellykket fellesskap - utfordringer og gevinster.
  • Alle aspekter av sosialt liv, inkludert utdanning, helse, økonomi, personlig og kollektiv vekst, organisering og mer.
  • Spirituell fysikk som en viktig treningsmetode for å forstå den menneskelige natur, våre indre personligheter og sjelens struktur.

Programmet vil være preget av ulike former for dynamiske øvelser som utfordrer personlige begrensninger, og gjennom det damanhurianske Risiko-spillet gis det et treningsfelt til oppdagelse av egne evner og diplomatiske ferdigheter.

Hvem kurset er beregnet på

Dette kurset er perfekt for alle som ønsker å:

  • Bygge et målrettet fellesskap (intentional community).
  • Vurdere å leve som del av et fellesskap.
  • Bedre forstå fellesskapslivet for å forbedre sin nåværende livssituasjon./li>
  • Ta fellesskapstanken med seg inn i eksisterende grupper, innen arbeid, hobbyer eller kulturelle aktiviteter.

Hvorfor dette er viktig nå

Vi lever nå i en tid med epokegjørende forandringer. Individualismens tidsalder er over, og den nye framvoksende virkeligheten er det menneskelige kollektiv. Overalt og på alle nivåer er det et grunnleggende behov for å forbinde seg med og leve sammen i likeverd. Verken i arbeidsplassen eller i privatlivet trenger vi lenger å være avhengige av en leder, men er på en vei mot sam-realisering. (Selv vitenskapelig forskning er blitt mer integrerende.) For å leve med dette høyere idealet, må vi reorientere oss rundt det kollektive og skape en kultur for følelser. I Damanhur betyr dette å formidle med kjærlighet, og for at man skal forstå det, må man leve det.

Forutsetninger
En omvisning i Damanhur (minimum en halv dag) er en forutsetning for å delta på denne skolen. Alle kurs som tilbys ved Damanhurs universitet er åpne fra 16 eller 18 års alder forutsatt foreldres eller verges samtykke. For barn under 16 år, vær vennlig å ta kontakt med Damanhurs universitet.