Delta i De store ritualene

Vår- og høstjevndøgn, sommer- og vintersolverv, De dødes dag

De store naturritualene feires til fem ulike tider av året som tilsvarer solverv, jevndøgn og ritualet til minne om de avdøde. Ved disse anledningene åpner Damanhur dørene for gjester og venner som ønsker å delta og være tilstede på føderasjonens områder under disse magiske øyeblikkene.

Solverv og jevndøgn

Ritualet som markerer overgangen mellom årstidene er blitt utført på alle kontinenter siden begynnelsen av menneskehetens historie. I Damanhur regner vi jevndøgn og solverv for å være særlig hellige tider av året.

Hele Damanhur-fellesskapet kommer sammen for å feire disse viktige begivenhetene innenfor store steinsirkler. I løpet av disse ritualdagene blir en ild tent som representerer solen. Under solverv blir det tent en ild til, som symboliserer månen. Ritualet er delt i tre faser: Tenning, kulminasjon og slukking av ilden.

Damanhurianere går inn i sirkelen iført kjortler av ulike farger, i henhold til ansiennitet. De ofrer urter til ilden, mediterer, synger og resiterer sanger og bønner komponert av damanhurianere. De fleste delene av ritualene blir ledsaget av musikk og Hellig dans.

Som følge av et økende antall damanhurianere de siste årene, finner ritualene sted to eller tre ganger på ulike dager for at alle skal kunne delta.

De dødes dag

I tillegg til solverv og jevndøgn er feiringen til minne om de avdøde et viktig rituale i Damanhur og finner sted hvert år i overgangen mellom oktober og november.

I henhold til damanhuriansk forståelse er både de “levendes" verden og de “dødes" verden et uttrykk for åndelig liv, og noen ganger er det mulig å åpne en kanal for kommunikasjon mellom disse dimensjonene. Ritualer er de viktigste øyeblikkene for forbindelse - både for å sende og motta tanker fra damanhurianere som er gått over, såvel som fra andre kjære som ikke lenger er i det fysiske. Dette er en feiring av livet i alle sine manifestasjoner.

Lik solverv og jevndøgn, finner markeringen av De dødegs dag sted i en steinsirkels rundt et bål, med meditasjon, bønn, sang og ofring til ilden. Damanhurianere står innenfor en stor steisirkel iført rituelle kjortler, mens gjester samles på utsiden av sirkelen. Ettersom seremonien skrider frem, blir denne til øyeblikk av åpning for energi og emosjoner for alle, både innbyggere av Damanhur, gjester og venner.

Forutsetninger

Omvisning på Damjl og en introduksjon til Damanhurs store ritualer er forutsetninger for å kunne delta. Enkelte omvisninger og områder i Damanhur passer ikke for barn under 14 år; for mer om anbefalt alder for deltakelse på våre aktiviteter, klikk her.