Innføring i spirituell fysikk

Der vitenskap og ånd møtes og utdypes

Spirituell fysikk begynner der kvantefysikken slutter og åpner for nye måter å forstå verden og universet på. Her møtes og utdypes vitenskapelige og åndelige perspektiver. Denne fascinerende, tre timer lange innføringen gir et bredt overblikk i Damanhurs komplekse, men presise visjon av hvordan universet ble til, og de grunnleggende prinsippene for hvordan det fungerer. Foredraget berører materiens opprinnelse, sjelens natur og evolusjon, og hvordan våre indre personligheter (eller aspekter ved oss selv) gjør oss alle unike. Ideen om reinkarnasjon blir også diskutert, i et originalt damanhuriansk perspektiv. I tillegg inneholder dette programmet en forklaring av kosmogenesen, våre indre sanser (som er forbundet med hvert enkelt menneskes guddommelige opprinnelse), åndelige økosystemer (lovene som styrer universet og alt liv), tidens struktur samt magi og magisk teknologi.

Forutsetninger

Du må ha gjennomført omvisningen på Damjl for å delta på dette arrangementet. Enkelte omvisninger og områder i Damanhur passer ikke for barn under 14 år; for mer om anbefalt alder for deltakelse på våre aktiviteter, klikk her.

Råd til deltagere

Hvis dette besøket ikke tilbys på ditt språk og du har en gruppe på fire eller flere personer, kan du be om oversettelse til engelsk, italiensk, spansk, fransk, norsk, tysk, japansk eller kroatisk. Kontakt Velkomstkontoret for ytterligere informasjon.