Introduksjon til Damanhurs store ritualer

Vår- og høstjevndøgn, sommer- og vintersolverv, De dødes dag

Denne timelange introduksjonen forklarer meningen og hensikten med hvert av Damanhurs store ritualer, og hvordan du kan delta.

Solverv og jevndøgn

Ritualet som markerer overgangen mellom årstidene, er blitt gjennomført på alle kontinenter siden begynnelsen av menneskenes historie. I Damanhur regner vi jevndøgn og solverv for å være særlig hellige tider av året.

Hele Damanhur-fellesskapet kommer sammen for å feire disse viktige begivenhetene innenfor store steinsirkler. I de dagene ritualet pågår, vil en ild være tent for å representere solen. Ved solverv tennes det en ild til som symboliserer månen. Ritualet er oppdelt i tre faser: tenningen, kulminasjonen og slukkingen av ilden.

Damanhurianere går inn i sirkelen iført kjortler i ulike farger i henhold til ansiennitet. De ofrer urter til flammene, mediterer, synger, og resiterer salmer og bønner komponert av damanhurianere. De fleste ritualfasene blir ledsaget av musikk og Hellig dans.

Som følge av det økede antallet damanhurianere de siste årene, finner ritualene sted to eller tre ganger på ulike dager slik at alle skal kunne delta.

De dødes dag

I tillegg til solverv og hevndøgn er feiringen av De dødes dag et viktig rituale i Damanhur, som finner sted hvert år mellom slutten av oktober og begynnelsen av november.

I henhold til damanhuriansk forståelse er de levendes verden og de dødes verden begge uttrykk for spirituelt liv, og noen ganger er det mulig å åpne en kommunikasjonskanal mellom disse dimensjonene. Ritualene er de viktigste øyeblikkene for forbindelse - for både å sende og motta tanker fra damanhurianske innbyggere som har gått over til den andre siden, så vel som andre kjære som ikke lenger befinner seg i det fysiske. Det er et uttrykk for feiring av livet i alle sine manifestasjoner.

På samme måte som solverv og jevndøgn markeres De dødes dag sted i en stor steinsirkel rundt et bål, med meditasjon, bønn, sang og ofring til ilden. Damanhurianere står innenfor den enorme steinsirkelen, iført en rituell kjortel, og gjester samler seg rundt sirkelen like utenfor. Ettersom seremonien skrider frem byr disse øyeblikkene på en åpning av energi og emosjoner for alle, både Damanhurs innbyggere, gjester og venner.

Forutsetninger

Å ha gjennomført en omvisning på Damjl er en forutsetning for å delta i dette programmet. Enkelte omvisninger og områder i Damanhur passer ikke for barn under 14 år; for mer om anbefalt alder for deltakelse på våre aktiviteter, klikk her.

Råd til deltagere

Dette programmet er en forutsetning for å delta på alle De store ritualene. Hvis du aldri har vært i Damanhur før, kan du overveie å bli med på et program knyttet til De store ritualene, som inkluderer et tredagers besøk samt introduksjon til/deltagelse på ett av Damanhurs store ritualer, og/eller muligheten for å oppleve Kontakt med kosmos-programmet. Hvis dette besøket ikke tilbys på ditt språk og du har en gruppe på fire eller flere personer, kan du be om oversettelse til engelsk, italiensk, spansk, fransk, norsk, tysk, japansk eller kroatisk. Kontakt Velkomstkontoret for ytterligere informasjon.