Meditasjon i bevegelse

Gå i Damanhurs steinlabyrinter

Etter ditt første besøk i Damanhur og et halvdags besøk i Den hellige skogen, kan du når som helst utvide programmet med opplevelsen av labyrintenes fokuserte kraft i hjertet av Tempelet Den hellige skogen. Disse labyrintene benyttes til mange ulike formål, inkludert bevissthetsutvidelse, forening av jordens og himmelens energier og tilrettelegging av en dypere forbindelse mellom en selv og naturen. Du kan gå en sekvens av labyrinter som fokuserer på spesifikke prosesser, så som selv-healing, balansering av egne energier, minner, finne svar, forsterke sansene m.m. Innimellom vil det bli rikelig med tid til pauser for selvrefleksjon ved labyrintene.

Forutsetninger

Du må ha gjennomført omvisningen på Damjl for å nyte godt av denne aktiviteten. Enkelte omvisninger og områder i Damanhur passer ikke for barn under 14 år; for mer om anbefalt alder for deltakelse på våre aktiviteter, klikk her.

Råd til deltagere

Ikke alle labyrinter er tilgjengelige til enhver tid. En guide vil på forhånd indikere hvilke labyrinter som vil kunne tas i bruk. Hvis dette besøket ikke tilbys på ditt språk og du har en gruppe på fire eller flere personer, kan du be om oversettelse til engelsk, italiensk, spansk, fransk, norsk, tysk, japansk eller kroatisk. Kontakt Velkomstkontoret for ytterligere informasjon.