Orakelritualet

Veiledning for åndelig utvikling

Orakelet i Damanhur er ikke en person, men en gruppe krefter som også inkluderer alle oldtidens orakler. Sammen med det nye årtusenets krefter, snakker de med én stemme og tjener som guide til beste for menneskeheten. Orakelet eksisterer på flere ulike tidsplan og kan flytte på hendelser for å skape gode betingelser for vår fortsatte åndelige utvikling. Orakelet gir svar og veiledning til de som ønsker å stille spørsmål.

Hver måned, ved fullmåne, gjenskapes orakelritualet i Damanhur. Dette er en av våre viktigste seremonier, og deltakerne får oppleve fullmåne-energiens skjønnhet og intensitet. Helt siden 1985 har medlemmene av Orakel-veien arbeidet med dette dype og dedikerte ritualet for å frambringe meldinger fra de guddommelige kreftene. Det er en offentlig feiring av svarene som blir kanalisert i løpet av hele måneden. Prestinnene, kalt Pythier, leder seremonien. I løpet av ritualet, åpnes et kosmisk vindu og det opprettes direkte kontakt med alle de kreftene som har vært kontaktet i løpet av den foregående måneden.

Dette er en sjanse til å kontakte disse energiene, og en mulighet til å motta og tolke et personlig budskap, såvel som budskap til fellesskapet, formidlet gjennom Orakelets stemme. Enkeltpersoner og grupper fra hele verden har bedt om svar fra denne sjeldne kilden til inspirasjon og innsikt, og har mottatt verdifull informasjon til praktisk og åndelig vekst. For å be om et svar, fyll ut kontakt-skjemaet og velg "Spør Orakelet" i emnemenyen.

Forutsetninger

Besøk Damjl for å få instruksjon før du deltar. Om du ønsker å stille Orakelet et spørsmål, kontakt Welcome Office for mer detaljert informasjon. Enkelte omvisninger og områder i Damanhur passer ikke for barn under 14 år; for mer om anbefalt alder for deltakelse på våre aktiviteter, klikk her.

Råd til deltagere

Ettersom Orakelet og fullmånen ikke er knyttet til faste dager, forsøker vi å fastsette datoene for ritualet etter beste evne. Seremonien kan imidlertid bli flyttet til dagen før eller dagen etter på svært kort varsel. Skulle dette skje, vil vi forsøke å kontakte alle registrerte gjester snarest mulig.